ایرانیان پوشش

۹۷/۰۴/۲۶ : خبر خوش برای واحد های حقوقی شرکت های بیمه و صنعت بیمه دادگر بیمه فعالیت خود را آغاز کرد : dadgarbime.ir  در راستای حمایت از حقوق بیمه گران و تبعات قانون جدید بیمه شخص ثالث ٩۵ و با عنایت به هجوم موسسات حقوقی مجاز و غیر مجاز که بصورت تخصصی در زمینه بیمه برای زیان دیدگان تاسیس وفعالیت می نمایند. موسسه تخصصی حقوقی وکالت و داوری بیمه گری (دادگر بیمه) بعنوان حامی دلسوز و امین صنعت بیمه وابسته به ایرانیان پوشش با اساسنامه مستقل و با اخذ مجوز رسمی از کانون وکلای دادگستری و اداره ثبت و اسناد برای نخستین بار و بعنوان تنها موسسه رسمی حقوقی بیمه گری تاسیس و در سراسر کشور شروع بکار می نماید. دادگر بیمه دارای دپارتمان های گوناگونی از جمله : وکالت بیمه گران ، امور وصول مطالبات بیمه گران ، ریکاوری پرونده های بیمه ای ، پلیس بیمه (افسران تحقیق) ، معرفی داور برای بیمه گران ، اندیشکده بیمه (آموزش حقوق بیمه) می باشد. دادگر بیمه با حدود ۴٠٠ وکیل خوشنام پایه یک دادگستری که دارای سابقه همکاری با واحد های حقوقی شرکت های بیمه هستند و همچنین ٣۵٠ افسر انتظامی عضو کانون بازنشستگان ناجا تفاهم نامه همکاری تنظیم نمود. طبق اساسنامه و اخذ مجوز های قانونی دادگر بیمه ، نمی تواند بجز صنعت بیمه (شرکت ها و صندوق های بیمه ای) برای هیچ یک از اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی بیمه گذاران ضمن رعایت کامل حقوق آنها ارائه خدمات نماید. آقای سعید قاهری وکیل پایه یک دادگستری و مدیر حقوقی سابق شرکت های بیمه ملت و رازی توسط مدیرعامل ایرانیان پوشش بعنوان مدیر عامل دادگر بیمه منصوب شد.