ایرانیان پوشش

 ۹۷/۰۴/۲۰ :

مرکز همایش بین المللی صدا و سیما

شرکت ارزیابان ایرانیان پوشش در سال گذشته موفق به ایجاد دو هزار شغل در صنعت بیمه کشور گردید.

مهندس ابراهیم ایران نژاد مدیرعامل شرکت ایرانیان پوشش و موسس چند برند ملی در کنگره سراسری تجلیل از یکصد مدیر شایسته ملی در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما ، مدال و تندیس زرین را دریافت نمود و عضو یکصد مدیر شایسته ملی سال ١٣٩۶ کشور شد.