ایرانیان پوشش

 طبق آیین‌نامه ۸۵ مصوب شورای عالی بیمه ، شرکت‌های ارزیابی خسارت بیمه‌ای ، وظیفه بررسی و تحقیق در مورد علت بروز حادثه و تحقق خسارت ، تعیین مقدار خسارت و تشخیص میزان تعهد بیمه‌‏گر طبق شرایط بیمه‌نامه و نیز مذاکره برای تعدیل و تسویه خسارت بیمه‌ای مورد ادعا را به عهده دارند.

مشارکت‌نکردن شرکت‌های بیمه ، به هر عنوان ، در شرکت های ارزیابی خسارت بیمه‌ای ، نبود رابطه استخدامی عضویت آنان در شرکت‌های بیمه (طبق ماده ۷ آیین‌نامه مذکور) و عدم نفع پذیری در سود حاصل از عملیات بیمه‌ای شرکت‌های بیمه ، موجبات استقلال این گروه را در بررسی و ارزیابی خسارت بیمه‌ای فراهم نموده است.

شرکت‌های بیمه و یا بیمه‌گذاران ، جهت ارزیابی خسارت خود می‌توانند به شرکت‌های ارزیابی خسارت بیمه‌ای مراجعه نمایند و از خدمات این شرکت ها بهره‌مند گردند. این مهم ، با توجه به اطلاع‌رسانی کلیه عوامل ذیربط و مرتبط میسر خواهد بود.

با نظر به حیطه فعالیت شرکت ارزیابی خسارت بیمه‌ای ، منافع بیمه‌گذار ایجاب می‌نماید که جهت حفظ حقوق خود ، هنگام صدور بیمه‌نامه و بروز خسارت ، متقاضی استفاده از خدمات این‌گونه شرکت ها باشد.

شرکت ارزیابی خسارت بیمه‌ای ، با پذیرش و بررسی سریع ادعای خسارت ، ضمن تأیید یا رد پوشش بیمه‌ای ، با احراز تعهدات بیمه‌گر ، میزان خسارت قابل پرداخت ازسوی بیمه‌گر به زیان‌‌دیده را تا سقف تعهدات پذیرفته‌شده بیمه‌نامه اعلام می‌کند. همچنین با بررسی تخصصی و دقیق ادعای خسارت ، از تفسیر نادرست قوانین و اصطلاحات فنی و شرایط عمومی و اختصاصی بیمه‌نامه خودداری می‌نماید.

شرکت‌های ارزیابی خسارت بیمه‌ای و ارزیابان حقیقی ، طبق آیین‌نامه ذکرشده ، راجع به مشخصات کامل ، مکان ، زمان و علت وقوع خسارت ، مبلغ خسارت تحقق‌یافته و خطر یا حادثه‌ای که منجر به وقوع خسارت شده ، امکان شرایط جانشینی و حدود خسارت قابل بازیافت ازسوی بیمه‌گر ، انطباق خسارت با شرایط قرارداد بیمه و تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت ازسوی بیمه‌گر و علت تفاوت احتمالی بین مبلغ خسارت تحقق‌یافته و قابل پرداخت را به‌صورت مستدل و مستند اظهارنظر نموده ، گزارش خود را ارائه می‌دهند.

فعالیت حرفه‌ای ارزیابان خسارت بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور، موجبات ایجاد فضای سالم در بخش ارزیابی خسارت بیمه‌ای و بالارفتن سطح رضایت مندی بیمه‌گذاران و افزایش تقاضا برای سایر بیمه‌ها و توسعه صنعت بیمه را فراهم می‌نماید.