ایرانیان پوشش

ارزیابان منتخب دوره جدید هیئت مدیره ایرانیان پوشش

( همگی کارشناس رسمی ارزیاب خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

ابراهیم ایران نژاد ۲۰۰۲

مهندس ابراهیم ایران نژاد

به نمایندگی ارزیابان هواپیما
علی-راهبری-۳۴

سرهنگ علی راهبری

به نمایندگی ارزیابان مالی وسایل نقلیه زمینی
وطن-دوست-ممقانی-۲۰۰

مهندس علیرضا وطن دوست ممقانی

به نمایندگی ارزیابان آتش سوزی وخطرات تبعی
مهری فکوری ۳۴

خانم مهری فکوری

به نمایندگی ارزیابان بیمه های زندگی و حادثه
علیرضا بیات h200

دکتر علیرضا بیات

به نمایندگی ارزیابان مهندسی صنایع و معادن
حسین امینی صدر ۳۴

حسین امینی صدر

به نمایندگی ارزیابان بدنی (جانی) وسایل نقلیه موتوری زمینی
ساره-ایزد-پناهی-۲۰۰

ساره ایزدپناهی

به نمایندگی ارزیابان باربری و کشتی
خصم افکن ۳۴

دکتر مهرداد خصم افکن

به نمایندگی ارزیابان محصولات کشاورزی و دام و طیور و اسب