ایرانیان پوشش

ارزیابان منتخب دوره جدید هیئت مدیره ایرانیان پوشش

( همگی کارشناس رسمی ارزیاب خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران )

ابراهیم ایران نژاد ۲۰۰۲

مهندس ابراهیم ایران نژاد

به نمایندگی ارزیابان هواپیما
علی-راهبری-۳۴

سرهنگ علی راهبری

به نمایندگی ارزیابان مالی وسایل نقلیه زمینی
وطن-دوست-ممقانی-۲۰۰

مهندس علیرضا وطن دوست ممقانی

به نمایندگی ارزیابان آتش سوزی وخطرات تبعی
مهری فکوری ۳۴

خانم مهری فکوری

به نمایندگی ارزیابان بیمه های زندگی و حادثه
علیرضا بیات h200

دکتر علیرضا بیات

به نمایندگی ارزیابان مهندسی صنایع و معادن
حسین امینی صدر ۳۴

حسین امینی صدر

به نمایندگی ارزیابان بدنی (جانی) وسایل نقلیه موتوری زمینی
یوسف منصورنیا ۳۴

تیمسار یوسف منصورنیا

به نمایندگی ارزیابان اتومبیل
ساره-ایزد-پناهی-۲۰۰

ساره ایزدپناهی

به نمایندگی ارزیابان باربری و کشتی
حسین-طاهری-هاشمی-۲۰۰

حسین هاشمی طاهری

به نمایندگی ارزیابان درمان
خصم افکن ۳۴

دکتر مهرداد خصم افکن

به نمایندگی ارزیابان محصولات کشاورزی و دام و طیور و اسب

فیروز-فرزانه-ممتاز-۲۰۰

فیروز فرزانه ممتاز

به نمایندگی ارزیابان مسئولیت