ایرانیان پوشش

آتش سوزی ارزیابی خسارت

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اجرای آیین‌نامه شماره ۸۵ شورای عالی بیمه ، برای واجدین شرایط (با حداقل مدرک تحصیلی لیسانس و سه سال سابقه کاری در برآورد خسارت در رشته مرتبط) ، پس از آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و گذراندن دوره‌های آموزشی پژوهشکده بیمه، پروانه رسمی ارزیابی خسارت بیمه‌ای صادر می‌نماید که مدیران شرکت سهامی ایرانیان پوشش موفق به دریافت یکی از مجوزهای دیگر ارزیابی خسارت‌های آتش‌سوزی مسکونی، تجاری، صنعتی و خطرات تبعی گردیده‌اند. کارشناسان ایرانیان پوشش درصورت درخواست بیمه‌گر، بیمه‌گذار یا زیان‌دیدگان، راجع به این موارد با بیان دلیل و به‌صورت مستند، اظهارنظر می‌نمایند: مشخصات کامل مکان ، زمان و علت وقوع خسارت، مبلغ خسارت تحقق‌یافته، خطر یا حادثه‌ای که منجر به وقوع خسارت شده، امکان شرایط جانشینی و حدود خسارت قابل بازیافت ازسوی بیمه‌گر، انطباق خسارت با شرایط قرارداد بیمه، تعیین مبلغ خسارت قابل پرداخت ازسوی بیمه‌گر و علت تفاوت احتمالی بین مبلغ خسارت تحقق‌یافته و قابل پرداخت.ارزیابی خسارت عبارت است از هزینه جبران خسارت، به‌طوری‌که مورد بیمه به حالت قبل از حادثه برگردانده شود و شامل بازسازی ساختمان و تأسیسات مورد بیمه، تعمیر یا خرید لوازم خسارت‌دیده یا ازبین‌رفته خواهد بود. کارشناسان ایرانیان پوشش، درصورت درخواست بیمه‌گذاران، زیان‌دیدگان و یا درصورت ابلاغ امر ارزیابی از سوی شرکت بیمه، پرونده مربوط را مطالبه می‌کنند و عملیات کارشناسی را به شرح زیر به انجام می‌رسانند، سپس گزارش آن را در فرم گزارش خسارت آتش‌سوزی تهیه نموده، به‌صورت الکترونیکی به شرکت بیمه و یک نسخه از آن را به بیمه‌گذار یا زیان‌‌دیده تسلیم می‌نمایند.

۱- مطالعه دقیق بیمه‌نامه، الحاقیه‌ها و ضمائم مربوط؛ به‌خصوص گزارش بازدید اولیه که قبل از صدور بیمه‌نامه انجام گرفته است.

۲- بازدید از محل وقوع خسارت یا حادثه و مطمئن‌شدن از تحت پوشش قرارداشتن محل حادثه و تطبیق نشانی و مشخصات محل حادثه با نشانی و مشخصات مندرج در بیمه‌نامه.

۳- بررسی دقیق علت و کانون شروع حادثه.

۴- بررسی دقیق اموال و مواضع و تأسیسات خسارت‌دیده. درصورتی‌که جهت بررسی دقیق‌تر نیاز به اقداماتی نظیر تفکیک و جداسازی لوازم باشد، نحوه جداسازی و چگونگی انجام‌دادن آن به بیمه‌گذار تفهیم شده، پس از تفکیک، مجدداً بازدید شود.

۵- ارزش هریک از اموال، لوازم، ساختمان یا تأسیسات آسیب‌دیده در زمان بلافاصله قبل از حادثه را به‌دقت و به‌صورت تفکیک‌شده تعیین می‌نماید.

۶- پس از انجام‌دادن مراحل ذکرشده و برآورد خسارات، گزارش خسارت آتش‌سوزی را طبق فرم گزارش خسارت و شامل موارد زیر به طرفین ارائه نماید:

ـ درج شماره بیمه‌نامه، مشخصات بیمه‌گذار و آدرس دقیق محل مورد بازدید.

ـ شرح مورد بیمه و توضیح مختصر در مورد لوازم، اموال، ساختمان و تأسیسات بیمه‌شده.

ـ شرح نحوه، استقرار اموال و درصورت لزوم، کروکی محل حادثه.

ـ درج تاریخ، چگونگی و علت حادثه.

ـ شرح مورد بیمه در زمان بازدید و اینکه مورد بیمه پس از حادثه در چه وضعیتی قرار دارد.

ـ درج ارزش مورد بیمه در زمان وقوع، بلافاصله قبل از حادثه.

ـ شرح روش برآورد خسارت (قیمت روز، فهرست بها، فاکتور خرید، دفاتر و …).

ـ برآورد مبلغ خسارت شامل: هزینه پاک‌سازی محل حادثه، هزینه تعمیر یا جایگزینی اموال، تأسیسات و ساختمان‌های خسارت‌دیده.

ـ درصورت وجود لوازم و اموال قابل بازیافت، ارزش اموال بازیافتی مشخص می‌گردد.

ـ تعیین درصد استهلاک اموال، لوازم، تأسیسات یا قسمت‌هایی از ساختمان که با گذشت زمان دچار استهلاک می‌شود.

وظایف بیمه‌گذار درصورت وقوع حادثه:

براساس ماده ۲۳ شرایط عمومی بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی، درصورت وقوع حادثه، بیمه‌گذار موظف است:

ـ حداکثر مدت ۵ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، بیمه‌گر را مطلع نماید.

ـ حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه، باید کیفیت حادثه، فهرست اشیای نجات داده‌شده، محل جدید آنها و مبلغ تقریبی خسارت را برای بیمه‌گر ارسال کند.

ـ برای جلوگیری از توسعه خسارت، در موقع وقوع حادثه یا بعد از آن، کلیه اقدامات لازم را به‌عمل‌آورد.

ـ بدون اجازه بیمه‌گر، در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید، مگر آنکه تغییرات، برای کم‌شدن خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.

ضمن هرگونه همکاری که بیمه‌گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد، حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه، فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال ازبین‌رفته و آسیب‌دیده و درصورت درخواست بیمه‌گر، بهای آنها، بلافاصله قبل از تاریخ حادثه را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد.
آتش سوزی ارزیابی ریسک

امروزه، استفاده از روش‌های ارزیابی ریسک در صنایع مختلف، رو به گسترش است، بهطوریکه در حال حاضر بیش از ۷۰ نوع مختلف روش کیفی و کمّی ارزیابی ریسک در دنیا وجود دارد. این روش‌ها معمولاًً برای شناسایی، کنترل و کاهش پیامدهای خطرات بهکارمیرود. عمده روش‌های موجود ارزیابی ریسک، روش‌های مناسب جهت ارزیابی خطرات است که نتایج آنها را می‌توان، بدون نگرانی، جهت مدیریت و تصمیم‌گیری درخصوص کنترل و کاهش پیامدهای آن به‌کاربرد. هریک از صنایع، بسته به نیاز خود می‌تواند از روش‌های مذکور بهره لازم را کسب کند. ارزیابی ریسک، روشی منطقی برای تعیین اندازه کمّی و کیفی خطرات و بررسی پیامدهای بالقوه ناشی از حوادث احتمالی بر روی افراد، مواد، تجهیزات و محیط است. درحقیقت، از این طریق میزان کارآمدی روش‌های کنترلی موجود، مشخص می‌گردد و داده‌های باارزشی برای تصمیم‌گیری درزمینه کاهش ریسک، خطرات، به‌سازی سیستم‌های کنترلی و برنامه‌ریزی برای واکنش به آنها فراهم می‌شود. کارشناسان شرکت ایرانیان پوشش با دارابودن تجربه مفید و دقت بالا، در قالب کار گروهی، به طرحها و واحدهای مسکونی، تجاری و صنعتی و با پردازشهای لازم، اقدام به شناسایی ریسک، تفکیک ریسک، تعیین میزان درصد خسارات احتمالی و تعیین درصد احتمال وقوع خطرات می‌نمایند و با ارائه راهکارها و توصیه‌های مناسب، سعی در افزایش کارآمدی مدیریت بحران خواهند نمود. ارزیابی ریسک علاوه‌بر اینکه ازلحاظ قانونی باید اجرا شود، به حفظ کارکنان و فعالیت تجاری هم کمک می‌کند تا بر روی خطراتی که در محیط کار واقعاً دارای اهمیت هستند، تمرکز شود. خدمات فنی کارشناسان ایرانیان پوشش در موارد ارزیابی ریسک به این شرح است:
۱- مرحله اول: شناسایی خطرات.
۲- مرحله دوم: تعیین اینکه چه کسی و چگونه ممکن است صدمه ببیند.
۳- مرحله سوم: بررسی ریسک‌های موجود و اجرای اقدامات پیشگیرانه.
۴- مرحله چهارم: ثبت یافته‌ها و نتایج.
۵- مرحله پنجم: بازبینی ارزیابی صورت‌گرفته و روزآمدکردن آن درصورت لزوم.

آتش سوزی ایمنی

در همه دنیا برای صدور یک بیمه‌نامه آتش‌سوزی ابتدا مشاوره ایمنی انجام می‌شود و سپس بازاریابی در ادامه صدور بیمه‌نامه صورت می‌گیرد ، اما در کشور ما تا امروز چرخه این روند تقریباً برعکس بوده است؛ یعنی ابتدا بیمه‌نامه صادر شده ، سپس بازاریابی می‌شود و دیگر جایی برای مدیریت ارزیابی ایمنی باقی نمی‌ماند. در کل صنعت بیمه کشور، به‌ویژه در بیمه‌های آتش‌سوزی، تنها برای ۵% بیمه‌گذاران بازدید صورت می‌گیرد، درصورتی‌که اصل بیمه‌گری، بر بازدید اولیه قبل از صدور بیمه‌نامه است. عملیات بیمه‌گری و مدیریت ریسک و ایمنی، دو بال صنعت بیمه است که فقدان هرکدام از آنها به کل صنعت آسیب وارد می‌کند، اما آنچه به بقای صنعت و چرخه اقتصاد کمک می‌کند، مدیریت ارزیابی ریسک و ایمنی است. هدف از فعالیت بیمه‌گری، صدور بیمه‌نامه و پرداخت خسارت به بیمه‌گذاران در هنگام خسارت نیست، بلکه بیمه‌گر بیش از اینکه به فکر دریافت حق بیمه‌نامه باشد باید به بقای صنعت و سرمایه ملی بیندیشد؛ چراکه بقای شرکت‌های بیمه‌ای نیز درکل به حیات صنایع وابسته است. امروزه، بیماری‌ها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانی‌های اجتماعی جامعه کارگری و دست‌اندرکاران مسائل بهداشت ایمنی محیط کار تبدیل شده است. علاوه‌بر عوامل مربوط به فرهنگ عمومی ایمنی و بهداشت، عدم اجرای قوانین و مقررات مربوط و کمبود آموزش، می‌توان فقدان برنامه‌ریزی و توجه کافی به بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کارگران را در اغلب واحدهای صنعتی، ازجمله دلایل بالابودن میزان حوادث برشمرد.

شرکت ایرانیان پوشش، به دنبال حفظ منافع بیمه‌گذار، بیمه‌گران و جامعه است و در این زمینه باید هر اطلاعاتی را که به بقای صنعت و چرخه اقتصاد کمک می‌کند، در اختیار ذی‌نفعان قرار دهد. مشغله تجاری، اقتصادی، تولیدی بیمه‌گذاران به‌طور معمول گرفتاریهای شغلی زیادی دارند و به‌طور صددرصد انتظار نمی‌رود که به فکر مدیریت ریسک و ارزیابی ایمنی باشند، اما شرکت‌های بیمه‌ای وظیفه دارند موارد لازم برای افزایش ایمنی واحد صنعتی را به اطلاع بیمه‌گذاران برسانند. برای رسیدن به این مقصود، شرکت ایرانیان پوشش، به‌عنوان نخستین شرکت ارزیابی، افتخار دارد در جهت رسیدن به استاندارد جهانی، نکات ایمنی را به بیمه‌گذاران در زمان عقد بیمه‌نامه ارائه نماید و حتی یکی از برنامه‌های این شرکت برگزاری دوره‌های ایمنی در آینده می‌باشد.