تماس با ما

آدرس

تهران- ولی عصر – ابتدای یوسف آباد – خیابان سید جمال الدین اسد آبادی – خیابان هفتم – پلاک ۱۴ – ساختمان ایرانیان پوشش

تلفن تماس

۰۲۱-۸۴۲۲۸
(هزار خط) ۹۹۹ الی ۸۴۲۲۹۰۰۰ – ۰۲۱
فکس : ۵-۸۸۵۵۲۰۸۴-۰۲۱

مرکز اعلام خسارت

۱۴۰۱ (بدون کد)
۰۲۱-۴۱۵۵۸
۴۱۵۵۹ – ۰۲۱ (روابط عمومی)