ایرانیان پوشش

قائم مقام مدیر عامل

حسین امینی صدر
 • سرهنگ بازنشسته راهنمایی و رانندگی
  رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل اسبق مؤسسه ارزیابی خسارت بیمه ای اعتماد ارزیاب ایرانیان
  کارشناسی علوم انتظامی از دانشگاه پلیس
  دوره تخصصی جنایی دانشگاه پلیس
  خدمت موثر در پلیس آگاهی ، پلیس تشخیص هویت ، پلیس بین الملل
  ورود به راهور تهران بزرگ و خدمت در این سازمان به مدت ۱۶ سال
  رئیس کارشناس ارشد راهنمایی و رانندگی و عضو شورای عالی تصادف (لغایت شهریور ۸۲)
  رییس تصادف راهور استان قزوین (لغایت شهریور ۸۳)
  بیمه ایران : کارشناس ارشد ارزیاب خسارت شعبه ممتاز شرق (لغایت اسفند ۸۲)
  بیمه توسعه : رئیس اداره خسارت مالی ( رئیس اداره خسارت اتومبیل (۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۹)
  بیمه توسعه : طراحی و راه اندازی اولین تیپ خودرویی ارزیابی و پرداخت خسارت سیار
  بیمه کوثر: رئیس اداره خسارت اتومبیل (۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۳)
  دریافت پروانه ارزیاب خسارت بیمه ای (مالی و جانی) از بیمه مرکزی (۱۳۹۲)
  دوره های گذرانده شده در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پژوهشکده بیمه
  کارگاه آموزشی خسارت بیمه های اتومبیل شخص ثالث بدنی دیه و حوادث راننده)
  داوری در دعاوی بیمه
  دوره های ارزیابی خسارت بیمه ای
  کارگاه آموزشی اکچوئری
  ایمیل : h.aminisadr@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۸۸۸ - داخلی مستقیم : ۸۸۸ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

رئیس بازرسی و رئیس اداره تحقیق

یوسف منصورنیا
 • تیمسار بازنشسته راهنمایی و رانندگی
  لیسانس حقوق از دانشگاه علوم انتظامی
  پروانه رسمی کارشناسی و ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی
  معاون آموزشی و پژوهشی راهور تهران بزرگ
  کارشناس حقوقی و کارشناس عالی تصادفات راهنمایی و رانند کی ناجا
  بیمه البرز (۱۳۷۶ - ۱۳۷۷) : کارشناس ارشد ارزیاب خسارت
  بیمه دانا (۱۳۷۷ - ۱۳۸۲) : کارشناس ارشد ارزیاب خسارت و سایل نقلیه سبک و سنگین
  امداد خودرو ایران خودرو (۱۳۸۲ – ۱۳۸۴)
  مشاور مدیریت بیمه های اتومبیل و کارشناس ارشد ارزیاب خسارت بیمه ملت (۱۳۷۹ – ۱۳۸۹)
  کارشناس ارشد ارزیاب خسارت خسارت و سایل نقلیه سبک و سنگین
  سرپرست کارشناسان ارزیاب خسارت مستقر در مراکز استان های بیمه ملت
  رئیس اداره تحقیق و بررسی خسارت های مالی و جانی
  بخش خصوصی ارزیاب خسارت (۱۳۹۰) : معاون فنی اتومبیل و مشاور مدیر عامل
  مؤسسه معین خسارت (۱۳۹۱ - ۱۳۹۴) : عضو هیئت مؤسس و رئیس هیئت مدیره
  مدیر عامل اسبق مؤسسه امین ارزیابان معین خسارت
  ایمیل : y.mansurnia@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۶۶۶ - داخلی مستقیم : ۶۶۶ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیر پژوهشی و تحقیقات

دکتر محمد خضری
 • دکترای اقتصاد سیاسی
  دارای گواهینامه رسمی ارزیاب خسارت جانی و مالی بیمه اتومبیل از پژوهشکده بیمه مرکزی با نمره قبولی ۱۰۰
  کارشناس ارشد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
  مدرس دانشگاه
  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
  عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
  عضو کارگروه تدوین شاخص های امنیتی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری شورای عالی امنیت ملی
  عضو شورای راهبری پروژه ملی اصلاح مدیریت بخش عمومی در ایران
  ایمیل : m.khezri@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۷۷۷ - داخلی مستقیم : ۷۷۷ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

معاونت اقتصادی و توسعه

دکتر علیرضا بیات
 • دبیر انجمن حرفه ای ارزیابان خسارت صنعت بیمه
  مدرک کارشناسی پیوسته در رشته عمران
  مدرک کارشناسی ارشد در رشته عمران آب
  کارشناس اجرایی و نظارت نظام مهندسی ساختمان استان تهران
  کارشناس رسمی ارزیاب خسارت بیمه های مهندسی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  کارشناس رسمی دادگستری در امور آب (کارورزی)
  مدرس نرم افزار های عمرانی
  مدرس دروس عمران و معماری در دانشگاه جامع علمی کاربردی
  مدیریت آموزش در سیستم مدیریت کیفیت ، شرکت مهندسین مشاور مهر آوان زیست
  بیش از ده مقاله در خصوص ارتقای روش های مدیریت نگهداری و اجرایی ، مقاوم سازی و مدلسازی
  سابقه همکاری بعنوان کارشناس فنی
  مدیر دفتر فنی در شرکت های پیمانکار ساختمانی
  سابقه همکاری بعنوان طراح و مدیر پروژه ها در شرکت های مهندسین مشاور
  سابقه همکاری بعنوان مدیر پروژه چندین طرح اجرایی در شهرداری تهران
  سابقه همکاری بعنوان مدیر فنی موسسه ارزیابان مجرب ایرانیان
  عضویت در انجمن های علمی و فنی رشته عمرانی
  دارای انواع گواهینامه دوره های طراحی های نرم افزاری و روش های اجرایی در مهندسی عمران
  دارای گواهینامه دوره های نظام یکپارچه مدیر بی ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)
  دارای گواهینامه دوره های ارزیابی خسارت بیمه ، پژوهشگاه بیمه
  ارزیابی و تحلیل ریسک پروژه ها و بازدید اولیه
  کارشناسی صدها پرونده ارزیابی خسارت بیمه ای
  ایمیل: a.bayat@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۵۵۵ - داخلی مستقیم : ۵۵۵ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

معاون ارزیابی خسارت و ریسک

علی مراد مرادی
 • ارزیاب رسمی خسارت بیمه مرکزی
  ٢٠ سال سابقه مدیرکل استان در بیمه ایران
  مدیرکل اسبق بیمه ایران آذربایجان غربی
  مدیرکل اسبق بیمه ایران کرمانشاه
  مدیرکل اسبق بیمه ایران کردستان
  مدیرکل اسبق بیمه ایران ایلام
  کارشناسی ارشد مدیریت گرایش مدیریت دولتی
  کارشناسی لیسانس ریاضی گرایش ریاضی محض
  شرکت بیمه کارآفرین استان کرمانشاه - مدیریت ارشد رهبر کسب و کار- مدیر - آبان ۱۳۹۲ تا تیر ۱۳۹۶
  شرکت سهامی بیمه ایران / مدیریت ارشد رهبر کسب و کار/ مدیر / تیر ۱۳۶۴ تا مرداد ۱۳۹۰
  شرکت سهامی بیمه ایران / کارمند / مرداد ۱۳۶۲ تا تیر ۱۳۶۴
  تدریس در مقاطع مختلف در خصوص کلیه رشته های بیمه ای جهت کارکنان و نمایندگان بیمه ای در شرکتهای بیمه ایران و کارآفرین و دانشگاه امام حسین (ع) که فعالیت در زمینه های مختلف از سال ۱۳۷۹ تا کنون ادامه داشته است
  ارزیابی خسارت در رشته های اتش سوزی ، اتومبیل ، باربری ، مسئولیت و مهندسی
  مدیر سابق بیمه های اموال ایرانیان پوشش
  ایمیل : a.moradi@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۳۳۳ - داخلی مستقیم : ۳۳۳ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیر فنی ارزیابی بیمه های وسایل نقلیه موتوری

منوچهر منصورنیا
 • سرهنگ بازنشسته راهنمایی و رانندگی
  رشته حقوق دانشگاه انتظامی
  رئیس تصادفات شهربانی استان آذربایجان غربی (۱۳۵۸)
  کارشناس عالی تصادفات / معاون انتظامی مناطق مختلف راهور تهران بزرگ (۱۳۵۸ - ۱۳۶۸)
  بیمه البرز (۱۳۷۱ – ۱۳۸۲) : کارشناس ارشد ارزیاب خسارت و احراز اصالت خودروها در شرکت
  امداد خودرو ایران خودرو (۱۳۸۳ - ۱۳۸۹): کارشناس ارشد ارزیاب خسارت
  بخش خصوصی ارزیاب خسارت (۱۳۸۹ – ۱۳۹۱) : مدیر شعبه استان آذربایجان غربی و شرقی
  مؤسسه معین خسارت (۱۳۹۱ - ۱۳۹۴) : معاون فنی
  ایمیل : m.mansournia@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۲۲۲ - داخلی مستقیم : ۲۲۲ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیر فنی بیمه های اشخاص

حسین هاشمی طاهری
 • لیسانس حقوق
  وکیل پایه یک دادگستری
  ارزیاب رسمی خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  عضو اسبق شورای فنی اداره حقوق و قراردادهای بیمه دانا
  رئیس اسبق اداره کل اسناد پزشکی
  رئیس اسبق اداره خسارت درمان و طرح های ویژه در بیمه دانا

معاون اداره بیمه های درمان

نگین ربیعی
 • لیسانس مهندسی منابع طبیعی
  مدیر فروش کارخانه دلاچی واحد تهران ۱۳۹۱-۱۳۸۹
  ارزیابی واحد درمان ۱۳۹۵-۱۳۹۲
  واحد صدور خسارت درمان ۱۳۹۶-۱۳۹۵
  دارای کارت نظام مهندسی
  گذراندن دوره ارزیابی خسارت جنگل و فضای سبز
  ارزیاب خسارت بیمه های درمان
  سرگروه اسبق ارزیابان پاراکلینیک ایرانیان پوشش
  ایمیل : n.rabiei@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۲۲۸ - داخلی مستقیم : ۲۲۸ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیریت بهبود کیفیت

مهندس نصرالله بیات
 • لیسانس مهندسی برق از انستیتو تکنولوژی دیترویت آمریکا سال ۱۳۵۸
  همکاری با مهندسین مشاور گروه هشت
  همکاری با مهندسین مشاور شهر و عمران
  همکاری با شرکت هات وینتر
  همکاری با مهندسین مشاور شورا
  همکاری با شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران از سال ۷۴ الی ۷۸
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور آمود از سال ۷۷ الی ۷۹
  همکاری با مهندسین مشاور آبدان فراز از سال ۸۰ الی ۸۶
  همکاری با مهندسین مشاور لار از سال ۸۵ الی ۸۷
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور تهران تارک از سال ۸۶ الی ۸۶
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور کمند آب از سال ۸۸ الی ۸۹
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور کاماب پارس از سال ۸۷ الی ۸۹
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور موجاب از سال ۸۷ الی ۸۹
  همکاری با شرکت مهندسی پارس کنسولت از سال ۷۰ الی ۱۳۹۱
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور آبساران از سال ۸۶ الی ۱۳۹۰
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور سازه آب شفق از سال ۸۶ الی ۱۳۹۳
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور مدیسه سامان از سال ۹۰ الی ۱۳۹۳
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور پژوهاب از سال ۸۹ الی ۱۳۹۴
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور سد تونل پارس (اشتو کی پارس) از سال ۹۱ الی ۱۳۹۴
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور آرماتور پردیس از سال ۹۱ الی ۱۳۹۴
  همکاری با موسسه ارزیابان مجرب ایرانیان از سال ۹۳ الی ۱۳۹۴
  همکاری با شرکت مهندسین مشاور طوس آب از سال ۱۳۸۴
  ایمیل : bayat1000@gmail.com
  ایمیل : n.bayat@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۳۳۲ - داخلی مستقیم : ۳۳۲ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیریت سرمایه انسانی

اسداله ناظری
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی رشته مدیریت بیمه
  کارشناس ارشد سرمایه انسانی
  رئیس اداره کل کارگزینی شرکت بیمه البرز
  رئیس اداره کل خدمات و پشتیبانی شرکت بیمه البرز
  مدیر سرمایه انسانی شرکت بیمه سرمد
  مشاور مالی و اداری شرکت بیمه سرمد
  عضو و دبیر شورای اداری و استخدامی شرکت بیمه سرمد
  عضو و دبیر هیأت رسیدگی وام کارکنان شرکت بیمه سرمد
  عضو کمیته ارزیابی عملکرد شرکت بیمه سرمد
  ایمیل : a.nazeri@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۲۵۵ - داخلی مستقیم : ۲۵۵ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیر امور مالی

زهرا حسینی
 • مدرک کارشناسی رشته حسابداری
  کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی
  دوره حسابداری مقدماتی و پیشرفته
  حسابدار و حسابرس شرکت کرانه رایانه جنوب

  حسابدار در شرکت شیر پاستوریزه وارنا
  مدیر مالی و حسابرسی در شرکت فراز رهاورد کالا
  مدیر مالی شرکت هلال طب
  حسابرس و مسئول حسابرسی درمانگاه شبانه روزی سلیم
  ایمیل : z.hoseini@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۳۷۰ - داخلی مستقیم : ۳۷۰ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیر حسابرسی داخلی

غلامرضا دوج
 • مدرک کارشناسی رشته ریاضی محض دانشگاه جندی شاپور اهواز
  دوره برنامه نویسی در شرکت IBM
  دوره حسابداری در مرکز مطالعات و آموزش تعاون
  اصول کامپیوتر و مبانی برنامه نویسی در سازمان مدیریت صنعتی
  سوابق کاری :
  حسابدار در شرکت تعاونی اسلامی کشباف
  مسئول بودجه و رئیس حسابداری در شرکت سهامی طیور کشور
  رئیس حسابداری در شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
  مدیر امور مالی در شرکت سرمایه گذاری کشاورزی سبز
  مدیر امور مالی در شرکت توسعه اقتصاد قدر خاورمیانه

  ایمیل : gh.doj@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۳۶۷ - داخلی مستقیم : ۳۶۷ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیر اداری و پشتیبانی

احمد ایران نژاد
 • فوق دیپلم بیمه و دانشجوی ترم آخر کارشناسی بیمه
  کارشناس ارزیاب بیمه های درمان
  معاون اداری شرکت خدمات خودرویی آسیا

  نماینده شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری
  نماینده شرکت بیمه ایران
  ایمیل : irannezhad.a@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۳۶۳ - داخلی مستقیم : ۳۶۳ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیر امور شعب و کارشناسان

مهندس ساسان کمالی
 • کارشناس مدیریت صنعتی
  مشاور عالی کارفرما در شرکت بهین طرح شهرداری تهران
  کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های مهندسی شرکت بیمه دی (برارورد قیمت واقعی موضوع بیمه و تجزیه و تحلیل خطرات مربوطه و تنظیم و ارائه گزارش مفصل و مستدل)
  مدیر پروژه بیمه های اموال در ایرانیان پوشش
  کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی بیمه کوثر
  کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی بیمه ما
  کارشناس ارزیابی خسارت بیمه های آتش سوزی بیمه معلم (تکمیل فرمهای پرسشنامه و پیشنهاد بیمه شکست ماشین آلات ، بیمه مسئولیت بدنی کارفرما در قبال کارکنان (غیرساختمانی) ، بیمه مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ، بیمه آتش سوزی)
  کارشناس برق ، شرکت الکترونیک سپار پارت تهران
  گواهی نامه HSE پیمانکاران
  گواهی نامه HSE کارکنان شهرداری
  گواهی نامه درایرهای شرکت Xebec کانادا
  گواهی نامه تجهیزات کمپرسور CNG در ایتالیا
  ایمیل : s.kamali@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۲۶۰ - داخلی مستقیم : ۲۶۰ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

سرگروه ارزیابان بیمه های محصولات کشاورزی و دام و طیور

دکتر مهرداد خصم افکن
 • دکتری تخصصی PHD بیماریهای طیور
  برد تخصصی بهداشت و بیماریهای طیور از آکادمی علوم و تحقیقات دامپزشکی مسکو - روسیه
  مسئول فنی شرکت مرغ مادر اروم چکاوک
  عضو جامعه جهانی طیور شاخه ایران (w.p.s.a)
  عضو انجمن دامپزشکان ایران
  عضو شورای اسلامی شهر تهران منطقه ۲
  مدیر فروش صادرات شرکت کاله در کشور آذربایجان ۸۳ الی ۸۶
  مدیر عامل و فروش شرکت شور آباد برویلر شرکت بهپرور در کشور آذربایجان به ظرفیت ۲۵۰ هزار قطعه
  مدیر عامل شرکت گوهر ماکیان پارس در کشور گرجستان
  مدیر علمی و فروش شرکت داروسازی کیمیا فام در استان آرغ و آبش و اردبیل از ۹۰ تاکنون
  مشاور مدیر عامل شرکت داروسازی کیمیا فام در امر سرمایه گذاری خارج از کشور
  ارزیاب رسمی بیمه مرکزی در رشته بیمه های کشاورزی و دام و طیور
  ایمیل : m.khasmafkan@ipinsur.ir

مشاور IT مدیرعامل

مهندس محمد کمائی
 • لیسانس مهندسی نرم افزار کامپیوتر
  طراحی و پیاده سازی سیستمهای داده ای Web و Desktop
  طراحی و پیاده سازی وب سایت
  طراحی و پیاده سازی برنامه های موبایل Android و IOS
  سابقه کار در IT شرکتهای توزیع برق ، سنهاب بیمه مرکزی ، IT بیمه دانا
  تسلط به زبان انگلیسی
  برنامه نویسی با زبانها و تکنولوژی های :
  C# (Windows & Web) , ASP.net (Web Form & MVC & Web API (.NET & .NET Core)) , T-SQL , EntityFramework , SSRS , SSIS , Xamarin , Angular , PHP , HTML , CSS , JavaScript , JQuery
  ایمیل : m.komaei@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۳۸۰ - داخلی مستقیم : ۳۸۰ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیر امور ریکاوری

پرویز صفاری
 • فوق لیسانس حقوق خصوصی
  رییس سابق اداره حقوقی شرکت پشتیبانی امور دام استان آذربایجان غربی (وزارت جهاد کشاورزی)
  وکیل و مشاور حقوقی بیش از ده شرکت تولیدی و صنعتی و ساختمانی
  وکیل پایه یک دادگستری از سال ١٣٨١
  معاون دادستان انتظامی کانون وکلای آذربایجان غربی
  رییس دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی
  عضو هیئت مدیره و رییس کانون وکلای آذربایجان غربی از سال ١٣٩٣الی ١٣٩٧
  مشاور سابق حقوق شهروندی استاندار آذربایجان غربی
  رییس کمیسیون عدالت اجتماعی و کرامت انسانی حقوق شهروندی استان آذربایجان غربی
  عضو کمیته حقوقی انتخابات ریاست جمهوری در استان آذربایجان غربی
  عضو هیئت امنا و بازرس مجمع خیرین سلامت استان با حکم نماینده محترم ولی فقیه در آذربایجان غربی از سال ١٣٩۵
  یک دوره بازرس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا)
  عضو کمیسیون بین الملل اسکودا دارای گواهینامه های داوری از iCC در حل و فصل دعاوی داخلی و بین الملل

مدیر امور قراردادها

دکتر محسن محمودی
 • فوق لیسانس حسابداری
  عضو انجمن حسابداران خبره ایران
  عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران
  حسابدار مستقل عضو انجمن حسابداران خبره ایران
  ۱۴ سال سابقه کار حسابرسی ، اصلاح حساب ، خدماتی مالی ، مشاور بیمه ای و مشاور مالیاتی
  حسابرسی از شرکتهای زیر مجموعه صدا و سیما
  حسابرسی از شرکتهای حمل و نقل مسافر درون شهری
  حسابرسی از ارگانهای دولتی و شهرداری ها
  حسابرسی از شرکتهای برق استان تهران
  حسابرسی از شرکتهای پیمانکاری
  حسابرسی از شرکتهای سیمان و سرامیک
  ایمیل : m.mahmudi@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۲۳۰ - داخلی مستقیم : ۲۳۰ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

مدیر حقوقی

دکتر حمید سرفراز
 • دکترای حقوق خصوصی
  وکیل پایه یک دادگستری (١٢ سال سابقه)
  قاضی اسبق دادگستری (بمدت ٨ سال)
  مدیرحقوقی اسبق بیمه رازی
  مدیرحقوقی شرکت خودرویی آسیا
  مشاور و وکیل شرکت سرمایه گذاری غدیر
  مشاور و وکیل سرمایه گذاری سبز
  مشاور و وکیل کشت وصنعت مهاباد
  مشاور و وکیل شرکت دارویی جوان دارو
  مشاور و وکیل شرکت تولید کننده لوازم اشپزخانه و هود ایران فرامکو
  مشاور و وکیل شرکت تولید کننده خوراک دام فراز دانه اوند
  مشاور و وکیل شرکت ریخته گری تولید کننده قطعات خودرو وارطانیان
  وکیل موقوفات موقوفه رجبعلیخان
  ایمیل : h.sarafraz@ipinsur.ir

سرگروه ارزیابان مهندسی صنایع و معادن

مهندس امیرعلی صفر علیزاده
 • لیسانس عمران
  فوق لیسانس سازه های دریایی
  عنوان پایان نامه: تاثیر و بررسی پارامترهای هندسی در مهار بندی سکوی توربین بادی فراساحلی در خلیج فارس با پایه spar
  عضو انجمن بتن ایران ICI
  عضو انجمن مهندسی دریایی ایران
  تهیه اسناد مناقصه و گزارش های مراحل اول و دوم
  تهیه و تدوین درخواست شرکت در مناقصات RFQ , RFP
  طراحی های سازه ای و فرآیندی تصفیه خانه های فاضلاب
  طراحی شبکه جمع آوری فاضلاب شهری
  طراحی شبکه توزیع آب شهری
  متره و برآورد
  استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008 در مشاور آب
  ارزیابی خسارت بیمه های مهندسی و ارزیابی ریسک
  مقالات:
  - رایزرهای کامپوزیت - فولادی در سکو های دریایی، امیرعلی صفرعلیزاده، مصباح سایبانی، پنجمین همایش ملی صنایع فراساحل، ۱۳۹۲
  - سنجش توان باد فراساحلی و بهره گیری آن در فرایند انرژی تبدیل پذیر در آب های ایران ، بهزاد مشیدی ، امیرعلی صفرعلیزاده ، مصباح سایبانی ، پنجمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر ، پاک و کارآمد ، ۱۳۹۲
  - بهره گیری از شمع های مکشی ، در راستای تثبیت سکوهای استخراج منابع هیدروکربوری در آبهای ایران ، امیرعلی صفرعلیزاده، بهزاد مشیدی ، مصباح سایبانی ، سومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالا دستی ، ۱۳۹۳

  سوابق :
  شرکت خدمات مهندسی پردیسان کوشا ، سال ۱۳۸۴-۱۳۸۶
  معاونت عمرانی شهرداری منطقه ۷ ، سال ۱۳۸۵
  پروژه ساختمانی شرکت درناژ سازه واقع در فرمانیه ، سال ۱۳۸۵
  پروژه ۳۶۰ واحدی صندوق بازنشستگی هما، سال های ۱۳۸۵-۱۳۸۶
  کارشناس پروژه های مقاوم سازی ، مرکز مطالعات بحرانهای طبیعی در صنعت (دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور) ، سال ۱۳۸۷
  کارشناس پروژه نظارت عالیه سازمان مسکن و شهرسازی در شهرهای باقرشهر، کهریزک ، حسن‌آباد از طرف شرکت هزاره سوم ، سال ۱۳۸۸
  کارشناس سیویل و مسئول امور مناقصات شرکت مهندسین مشاور مهرآوان زیست ، سال های ۱۳۸۸-۱۳۸۹
  نماینده مدیریت و مسئول استقرار سیستم مدیریت کیفیت شرکت مهندسین مشاور مهرآوان زیست در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹
  همکاری در طراحی خط انتقال و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی شمس آباد
  همکاری در تهیه گزارشات مراحل اول و دوم تصفیه خانه های فاضلاب شهرک های صنعتی شمس آباد ، عباس آباد و فیروزکوه
  همکاری در طراحی خط انتقال ، ذخیره و توزیع آب شهر خمارلو
  کارشناس سیویل و طراحی شرکت مهندسین مشاور آبسو ، سال های ۱۳۸۹-۱۳۹۵
  کارشناس طراحی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر آذرشهر ، استان آذربایجان شرقی
  کارشناس طراحی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سرآب ، استان آذربایجان شرقی
  کارشناس طراحی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر بستان آباد ، استان آذربایجان شرقی
  کارشناس طراحی در پروژه تصفیه خانه فاضلاب آذرشهر ، استان آذربایجان شرقی
  کارشناس طراحی شبکه توزیع آب شهر کامیاران ، استان کردستان
  کارشناس طراحی شبکه توزیع آب شهر سنندج ، استان کردستان
  کارشناس همکار در طراحی شبکه و سیویل پروژه های جاری شرکت
  مسئول فرآیند خرید و تعمیرات ، نگهداری تجهیزات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008
  کارشناس طراحی شرکت مهندسین مشاور رهآب، سال های ۱۳۹۳ -۱۳۹۴ به صورت پروژه ای
  کارشناس طراحی پروژه آب های سطحی ادامه بزرگراه حکیم غرب ، حد فاصل تونل چیتگر تا تقاطع R17 به کارفرمایی سازمان مشاور فنی و مهندسی شهرداری تهران
  کارشناس ارزیابی ریسک و برآورد خسارت بیمه های مهندسی و آتش سوزی در امور ساختمان و صنایع نفت و گاز و پروژه های صنعتی ، از سال ۱۳۹۲ تا کنون (به صورت پروژه ای و همکار با موسسه ارزیابان مجرب ایرانیان و شرکت سهامی ارزیابان ایرانیان پوشش)
  پروژه های میادین نفتی آزادگان شمالی ، طلاییه ، بندر صادراتی تولیدات هیدروکربوری ماهشهر، خطوط مخابرات شرکت ملی گاز، محوطه سازی ریگ های حفاری در مناطق نفت خیز جنوب ، سدها و شبکه های آبیاری و زهکشی ، خطوط انتقال آب و خطوط جمع آوری فاضلاب و بناهای مسکونی و تجاری
  ایمیل : a.safaralizadeh@ipinsur.ir

سرگروه ارزیابان بیمه های مسولیت

مهندس سمیه شهیدی فر
 • کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
  کارشناس بخش اموال بخش خصوصی از سال ۸۷
  سرپرست بخش اموال بخش خصوصی از سال ۹۲ تا ۹۴
  تسلط بر نرم افزارهای تخصصی بیمه ای
  تسلط بر انجام عملیات تخصصی ارزیابی خسارت بیمه
  ارزیاب خسارت بیمه های مسئولیت
  ایمیل : s.shahidifar@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۳۲۰ - داخلی مستقیم : ۳۲۰ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

سرگروه ارزیابان آتش سوزی و خطرات تبعی

مهندس سید ابوذر بنی هاشمیان
 • لیسانس معماری شهرسازی
  فوق لیسانس مدیریت شهری و برنامه ریزی منطقه ای
  سه سال سابقه کار در شرکتهای مهندسی مشاور
  تسلط بر نرم افزارهای تخصصی بیمه ای
  تسلط بر انجام عملیات تخصصی ارزیابی خسارت بیمه
  ارزیاب خسارت بیمه های آتش سوزی

  ایمیل : a.hashemian@ipinsur.ir
  تلفن مستقیم : ۸۴۲۲۹۳۵۳ - داخلی مستقیم : ۳۵۳ (۸۴۲۲۸-۰۲۱)

سرگروه ارزیابان بیمه های باربری ، کشتی و هواپیما

مهندس حامد نظری ماتک
 • لیسانس عمران-عمران
  کارشناس اجرایی سیویل و ابنیه شرکت پتروسینا آریا پروژه پالایشگاه فازهای ۲۴-۲۲ پارس جنوبی
  سرپرست کارگاه شرکت ساتراپ پی پایدار پروژه کمربندی استان زنجان
  کارشناس اجرایی ابنیه شرکت سالوک سازه شرق پروژه ساختمان نیروی انتظامی (شهرستان بجنورد)
  کارشناس اجرایی شرکت آفاق تلاش
  کارشناس اجرایی شرکت سپهر رخ
  کارشناس اجرایی شرکت مجریان هدف
  کارشناس ابنیه شرکت سازه سازان تهران
  بازدید اولیه و ارزیابی ریسک بیش از ۱۵۰ کارخانه صنعتی و پروژه های مهندسی
  ارزیابی خسارت آتش سوزی و زلزله و سیل بیش از ۱۶۰ کارخانه صنعتی و پروژه های عمرانی
  تهیه گزارش در زمینه ارزیابی ریسک و خسارت و اعمال شرایط خصوصی و الحاقیه بیمه نامه ها بر خسارت های واقع شده و بازدیدهای اولیه
  آشنایی کامل به محاسبات PML و EML در مورد ارزیابی ریسک
  آشنایی کامل به RPN و نمودار بحرانی و نیمه بحرانی
  ارزیابی خسارت پروژه عمرانی با پوشش بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران در سرپل ذهاب
  تهیه و جمع بندی گزارشات ارزیابی خسارت و بررسی و اعمال ماده ۱۰ و ۲۷ قانون بیمه و قانون شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی
  بازدید از خسارت های شکست شیشه و سرقت با شکست حرز
  آشنایی با آیین نامه و مقررات ملی ساختمان
  آشنایی با شرایط عمومی پیمان و خصوصی پیمان
  دارای پروانه رتبه ۳ نظام مهندسی در نظارت
  آشنایی با امور قراردادها
  آشنایی با کنترل پروژه و PMS
  دوره های آموزشی : تکنولوژی بتن ، بازرسی جوش ، شناسایی و ارزیابی ریسک
  ایمیل : h.nazari@ipinsur.ir

ناظر فنی سیستمی ارزیابی بیمه های هواپیما و مشاور مدیرعامل

خلبان محمد حسن صفاری
 • دارای گواهینامه خلبانی تجاری (گواهینامه ۲۲) از سازمان هواپیمایی کشوری ج.ا
  دارای گواهینامه مهندسی پرواز از سازمان هواپیمایی کشوری ج.ا.ا
  دارای ۱۰ سال سابقه خلبانی هواپیمائی ارزیاب خسارت بیمه های هوائی از سال ۱۳۸۷
  ارزیاب خسارت بیمه های هواپیما
  مدیریت امور شعب و نمایندگان در شرکت بیمه خصوصی
  ایمیل : m.safari@ipinsur.ir

ناظر فنی سیستمی ارزیابی بیمه های آتش سوزی و مشاوره فنی

مهندس علیرضا وطن دوست ممقانی
 • مدرک کارشناسی شیمی
  مدرک کارشناسی حقوق
  کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
  کارشناس رسمی دادگستری در رشته آتش نشانی و آتش سوزی
  ارزیاب خسارت در رشته آتش سوزی
  مدرس پژوهشکده بیمه در رشته آتش سوزی
  مدرس دانشگاه در رشته بیمه و ایمنی صنعتی
  همکاری با شرکت های بیمه بیش از ۱۲ سال
  نایب رئیس هیئت مدیره
  ایمیل : a.vatandust@ipinsur.ir

ناظر فنی سیستمی ارزیابی بیمه های حمل و نقل و مشاوره فنی

ساره ایزد پناهی
 • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - گرایش بیمه - دانشگاه علامه طباطبائی
  کارشناسی مدیریت بیمه - دانشگاه علامه طباطبائی
  مشاور بیمه مسئولیت شرکت پیشگامان صنعت فولاد ایران - معادن سنگ آهن جلال آباد و سنگرود ۱۳۸۸
  کارشناس بیمه های باربری شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل از ۸۱ تا ۸۸
  ارزیاب رسمی خسارت بیمه ای در رشته بیمه های باربری
  ایمیل : s.izadpanahi@ipinsur.ir

ناظر فنی سیستمی ارزیابی بیمه های مالی اتومبیل و مشاوره فنی

سرهنگ علی راهبری
 • لیسانس علوم انتظامی از دانشگاه پلیس
  کارشناس رسمی دادگستری در امور وسایل نقلیه موتوری ، تصادفات ، ارزیابی و تعیین خسارت
  کارشناس عالی تصادفات
  ارزیاب رسمی خسارت بیمه ای
  کارشناس ارشد ارزیابی خسارت مالی اتومبیل سبک و سنگین بیمه دانا
  سابقه همکاری با بیمه امید، البرز، سامان در امور ارزیابی خسارت اتومبیل
  عضو شورای عالی تصادفات در استان آذربایجان غربی و شرقی تابستان ۱۳۸۱
  ایمیل : a.rahbari@ipinsur.ir

مشاور فنی و ناظر سیستمی ارزیابی خسارت بیمه های عمر و حادثه و درمان گروهی

مهری فکوری
 • ارزیاب رسمی خسارت بیمه مرکزی رشته بیمه های زندگی ، حوادث
  رئیس اسبق اداره اشخاص مؤسسه ارزیابی خسارت بیمه ای اعتماد ارزیاب ایرانیان سال ۹۳
  عضو شورا و کارشناس بیمه های اشخاص وزارت نیرو از سال ۷۳ لغایت ۸۳
  مدیر شرکت بیمه سینا آذربایجان غربی از سال ۸۳ لغایت ۸۷

  ایمیل : m.fakuri@ipinsur.ir

مهری فکوری پروانه

ناظر سیستمی ارزیابی بیمه های مسئولیت و مشاوره فنی

فیروز فرزانه ممتاز
 • کارشناسی مدیریت بیمه
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی
  کارشناس رسمی دادگستری در رشته بیمه
  رئیس شعبه بیمه دی آذربایجان شرقی
  مدیریت بیمه معلم آذربایجان شرقی
  مدیر منطقه بیمه پاسارگاد آذربایجان شرقی
  مدیر منطقه بیمه آرمان آذربایجان شرقی
  ایمیل : f.farzanemomtaz@ipinsur.ir

مشاور فنی اسناد پزشکی بیمه های درمان

مصطفی قاسمی
 • کارشناس مدارک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی
  ارزیاب رسمی خسارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رشته درمان
  مسئول اسناد پزشکی شورایعالی پزشکی
  کارشناس مدارک پزشکی بیمارستان تربت حیدریه از سال ۸۳ تا ۸۹
  کارشناس ارزیاب خسارت درمان بیمه ایران از سال ۸۹ تا ۹۳
  کارشناس ارزیاب خسارت درمان بیمه آتیه سازان حافظ از سال ۹۳ تا ۹۴

  ایمیل : ms.ghasemi@ipinsur.ir

معاون نظارت بر پزشکان معتمد

دکتر محمود باقری
 • پزشکی عمومی - فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۳۷۳
  فعالیت در مراکز درمانی ، بیمارستانی و درمانگاهی شبکه بهداشت کشوری در استانهای :
  آذربایجان شرقی ، ایلام و سیستان و بلوچستان سالهای ۱۳۷۸ - ۱۳۷۴
  کارشناس و مسئول فنی امور بیمه درمانی در کانون سردفتران و دفتریاران تهران : ۱۳۹۳ - ۱۳۸۳
  ارزیاب خسارت بیمه های درمان بستری ، پاراکلینکی ، داروسازی و سم شناسی
  ایمیل : m.bagheri@ipinsur.ir